Ergotherapie

Ondervind jij moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten ten gevolge van een aandoening, ongeval of ziekte? Als ergotherapeut kan ik je verder helpen!

Of het nu gaat om moeilijkheden op vlak van

  • ADL: wassen, kleden, koken, eten ...
  • Mobiliteit: verplaatsingen, transfers, gebruik van mobiliteitshulpmiddelen ...
  • Zinvolle dagbesteding: uitoefenen van hobby's, werk;

 We zoeken samen naar de gepaste oplossing.

Adapt 2 Perform vindt het belangrijk dat iedereen regie kan hebben over zijn eigen leven, ondanks aanwezige beperkingen. Er wordt tijdens de therapie dan ook gestreefd naar optimale zelfstandigheid en participatie. Het uitgangspunt hierbij is dat betekenisvol handelen leidt tot betere kwaliteit van leven.

Aanbod

  • Revalidatie na een niet-aangeboren hersenletsel, trauma, orthopedische ingreep, neurologische aandoening (dwarslaesie, MS, ALS, ZVP) vb. zelfredzaamheidstraining, training grove/fijne motoriek, functie-/functionaliteitstraining ...
  • Zelfredzaamheidstraining bij kinderen/jongeren vb. zichzelf leren aankleden, verplaatsen met de rolwagen
  • Optimaliseren van dagelijks handelen
  • Evenwicht vinden tussen belasting en belastbaarheid
  • Advies i.v.m. hulpmiddelen en woningaanpassingen

Adapt 2 Perform staat voor laagdrempelige therapie aan huis. De cliënt staat tijdens de therapie centraal en heeft een actieve rol in het behandeltraject.

Extra aanbod

Ergonomisch advies

Heb jij door al dat thuiswerken last van je nek en schouders? Mogelijks is je omgeving onvoldoende aangepast om gedurende lange tijd zittend te werken. Met behulp van de ergonomische principes optimaliseren we je werkplek, productiviteit, gebruiksgemak en efficiëntie. Contact.

Rolstoeltraining

Ben jij voor je verplaatsingen aangewezen op het gebruik van een rolstoel? Ervaar je moeilijkheden bij het nemen van drempels, hellingen of voel je je onzeker over je rolstoelvaardigheden? Stap voor stap oefenen we tal van vaardigheden op een veilige manier in. Contact.

Fitnessbegeleiding

Op zoek naar een laagdrempelige fitness waar begeleiding op maat centraal staat? Kom dan eens een kijkje nemen in het Sara Center.  De fitness is helemaal aangepast aan personen met een fysieke beperking, maar ook valide sporters zijn er meer dan welkom. Meer info.

Werkwijze

Intake 

Na een eerste contactname  volgt er een kennismakingsgesprek (intake). Hierbij overlopen we samen de activiteiten waar je in het dagelijks leven problemen ervaart. Samen onderzoeken we waarom net deze activiteiten niet goed lopen (a.d.h.v. observatie). Daarnaast brengen we ook je mogelijkheden in kaart. Met deze info stellen we een behandelplan op met doelen die je wil bereiken.

Behandeling/begeleiding

Afhankelijk van de hulpvraag worden er een aantal therapiesessies uitgevoerd. Hier werken we intensief naar de doelen toe die voorop werden gesteld in het behandelplan, en zoeken we naar een oplossing voor het probleem. Door alles steeds samen te bespreken, is de therapie volledig afgestemd op jouw persoonlijke wensen en noden.

 

Evaluatie

Na de laatste therapiesessie vindt er nog een afrondend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de therapiesessies geëvalueerd. Er wordt nagegaan of je wensen en noden zijn ingevuld en bespreken wat er in de toekomst moet gebeuren om dit te behouden.